Kaakkois-Suomen TE-keskuksen yritysrahoituslinjaukset

Yritystukien myöntämisen lähtökohtina ovat TE-keskuksen strategiset valinnat, joiden taustalla ovat ministeriöiden linjaukset, maakuntaohjelmat, Etelä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyysohjelma ja sen maakunnalliset painotukset sekä maaseutuohjelma.

TE-KESKUS

YRITYSTOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN

KEHITTÄMINEN

KANSAINVÄLISTYMINEN JA VIENTI

OMISTAJANVAIHDOS

Kaakkois-Suomen TE-keskus
Villimiehenkatu 2 B
53100 LAPPEENRANTA
Puh. 0295 042 001

 

YRITYKSEN KEHITTÄMISVUSTUS

Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä parantavaan hankkeeseen, kun yritys aloittaa toimintansa taikka laajentaa tai kehittää sitä.

 

VALMISTELURAHOITUS

ENERGIATUKI

Energiatukea voidaan myöntää energian säästöä, energian käytön tehostamista ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistäviin investointi- ja kehittämishankkeisiin.

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN

Toimintaympäristön kehittämisavustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hankkeella on merkittävä vaikutus alueen pienten ja keskisuurten yritysten perustamisen, laajentamisen tai kehittämisen kannalta.

AVUSTUS YKSINYRITTÄJÄLLE ENSIMMÄISEN TYÖNTEKIJÄN PALKKAMENOIHIN

Yksin toimintaa harjoittavalle yrittäjälle voidaan myöntää yrityksen kehittämisavustusta ensimmäisen työntekijän palkkamenoihin.

KULJETUSTUKI

Kuljetustukea maksetaan Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon sekä Etelä-Savon maakunnissa sijaitsevien pk-yritysten valmistamien tuotteiden kuljetuksille.

KYLÄKAUPPATUKI

Avustus on tarkoitettu kyläkaupoille, jotka sijaitsevat haja-asutusalueilla ja joiden päivittäistavaroiden myyntipinta-ala on alle 400 m2 sekä päivittäistavaroiden vuosimyynti on alle kaksi miljoonaa euroa.

MAASEUDUN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN (MMM)

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman keskeisenä tavoitteena on työtilaisuuksien ja toimeentulomahdollisuuksien lisääminen.

 

TEKNOLOGIA JA INNOVAATIOT
 

TYÖVOIMA- JA TYÖLLISYYS

 

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

TUET JA AVUSTUKSET

Ympäristöministeriö myöntää harkinnanvaraisia valtionavustuksia esimerkiksi ympäristöjärjestötoimintaan, virkistysalueiden hankintaan ja aluearkkitehtitoimintaan. Ministeriö tukee myös lähialueiden ympäristöhankkeiden rahoitusta sekä koordinoi eräitä EU:n myöntämiä tukia. EU:n tukia ovat esimerkiksi Life+ -rahoitus, joka rahoittaa luonnonsuojelu- ja ympäristöhankkeita, sekä EU:n rahastojen tuki ympäristöhankkeille.

Kasarmikatu 25
PL 35, 00023 VALTIONEUVOSTO

Vaihde: 020 610 100
Asiakaspalvelu: 020 690 160
Faksi: (09) 1603 9320