Lappeenrannan PK-yrittäjät ry

PERUSTETTU 18.10.1868

Lappeenrannan kaupungin Käsityöläisyhdistys, jolla nimellä yhdistys toimi 40 vuotta, on Lappeenrannan vanhin vielä toimiva yhdistys.

Tärkeimmät tehtävät alkuaikoina oli kisälli- ja mestarikirjojen anto ja välikirjojen merkitseminen pöytäkirjaan. Yhdistys toimi myös riitakysymysten välimiehenä ja sen tehtävä oli myös ammattitaidon säilyttäminen korkeatasoisena.

Vuonna 1895 nimi muuttui Lappeenrannan Käsityöläis- ja Tehtailijayhdistykseksi.
Käsityöyhdistykseen kuuluminen oli lakisääteistä ja maistraatti oli velvollinen ilmoittamaan yhdistykselle uusista liikkeistä, jotta voitiin periä ns. pääsyraha!

Joulukuussa 1952 eduskunnan päätös lakkautti kaikki pakolliset yhdistykset.
Jo tuolloin tunnettiin huolta sukupolven vaihdoksesta ja Lappeenrannassa koulutettiin maassa eniten uusia kisälliä ja mestareita. Myös yleissivistävä opetus ns. sunnuntaikoulu kuului yhdistyksen tehtäviin ja huolehtiminen sen toteutumisesta.

Vuonna 1954 Lappeenrannan käsi- ja pienteollisuusyhdistys ry liittyi Pienteollisuuden Keskusliittoon ja nykyinen toiminta muoto sai alkunsa jo 70-luvulla ja toimii silloin luoduilla periaatteilla. 1980-luvulla suurin muutos oli yhdistykseen luodut työtoimikunnat, joita oli helpompi liikutella. Jaoksia oli koulutus-, edunvalvonta-, jäsenhankinta-, virkistystoimikunnat.

Yhdistys toimii kaupungin merkittävissä elimissä neuvoa-antavana asiantuntija ja antaa lausuntoja sekä kaupingin elimille että jäsenistölleen.

Yhdistys teki vuonna 1997 yhteistyösopimuksen Etelä-Karjalan Yrittäjien kanssa, jolloin yhdistys sai synergiaetuja, mm. koulutukseen ja jäsenhankintaan. Olimme edelläkävijöitä koko Suomessa sillä vastaavanlaista yhteistyötä ei harjoitettu siinä vaiheessa missään muulla paikkakunnalla!

Vuonna 2003 tehdyn uuden sääntömuutoksen mukaan Suomen Yrittäjät lakkautti alueelliset yhdistykset, joten vuoden 2004 alusta toimimme Etelä-Karjalan Yrittäjien paikallisyhdistyksenä.

Kun yhdistyksen yhtenä toimikuntana on virkistys- ja juhlatoimikunta, on sen toiminta vireää! Lukemattomat ovat olleet ne teatterimatkat, kulttuuriretket, juhlat, kuten yhdistyksen 130-vuotis juhlat Upseerikerholla vuonna 1998, joita toimikunta on järjestänyt! Virkistyslohko on kuuluisa muiden yhdistysten piirissä hyvin hoidetuista järjestelyistä!

140-vuotisjuhlat vietettiin syksyllä 2008 Skinnarilan Hovissa ja paikalla oli lukuisa joukko nykyisiä ja entisiä jäseniä. Kuvia juhlasta Kuva-Arkisto linkin takaa.

145-vuotisjuhlaa vietettiin pikkujoulun yhteydessä omien jäsenten kesken.

15.10.2013 uusittiin yhdistyksen säännöt ja tehtiin nimenmuutos.
Yhdistyksemme uusi nimi on Lappeenrannan PK-Yrittäjät ry.